„Föld és a Gyermek” című
szakmai konferencia és műhelymunka

A konferencia helye és ideje:
Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium,
2018. február 24. (szombat), 10-16.30 óra

Célunk:
Szeretnénk a fenti témában teret adni az érintett szakterületek képviselői és az érdeklődők számára az ismerkedésre, a különböző tapasztalatok bemutatására, az együttműködés, közös gondolkodás elindítására, amely lehetőséget adhat a tapasztalatcserére, ötletek, megoldási módok közvetítésére, hospitálásra, kapcsolatépítésre, hálózat kialakítására stb.

Nagyon örülnénk, ha a programban tervezett délutáni műhelymunkákon való részvételével, saját tapasztalatainak megosztásával is segítené a közös gondolkodást az együttműködés lehetőségeiről.

A program véglegesítéséhez kérjük, hogy a Visszajelző lapot 2018. február 15-ig visszaküldeni szíveskedjen.

A műhelymunkán való részvétel ingyenes, adományokat köszönettel fogadunk.
Érdeklődni, további információt kérni a falusiwaldorf@gmail.com e-mailcímen lehet.