A Farm-alapú Nevelésért Egyesület 2016-ban alakult, a kezdeményezés azonban, amely az egyesületet életre hívta 2013 májusában született. Korunk gyermekei „üzeneteinek” megértése és kutatása indított a közös szellemi alapok mentén közös munkára bennünket.

A közös munkából felismerések születtek: korunk gyermekeinek szüksége van a földdel, a természeti világgal való mélyebb kapcsolatra az egészséges fejlődéshez, amelyben a természet ritmusaiba ágyazottan, a föld, a növények, az állatok, a tevékeny, alkotó emberek folyamatos jelenlétéből fakadnak tevékenységek, és ezekből életszerűen adódnak a tanulási folyamataik.

A farm alapú nevelésben nagy lehetőségek rejlenek, hogy jövőbe mutató módon közelítsük meg azokat a tényeket, amelyek ma a Földet és az emberi életet fenyegetik. Sokféle területet fog át, tevékenységközpontú, tapasztalati alapokon működik, önbizalomra, öntudatosságra, egyéni és kollektív felelősségvállalásra nevel, amely a fenntartható társadalmi fejlődés irányába vezet.

Jelenleg ehhez kísérleti munkánkat a pilisszentiváni Almáskertben és a gödöllői Kicsi Szép Tanyán végezzük.