A Farm-alapú Nevelési Egyesület kelet-közép-európai országok, így Csehország, Szlovákia, Lengyelország partnerszervezeteivel együttműködve 2018 júniusában sikeresen pályázott a Visegrádi Alapnál és támogatást nyert „Érdekérvényesítési stratégiák kidolgozása a természetközeli óvodák működési feltételeinek megteremtésére a V4 országokban” című projekt megvalósítására. (Advocacy strategies for Forest Kindergartens in V4 countries. Project ID: 21820028. Bővebben: The Visegrad Fund, https://www.visegradfund.org/) A 2020 elejéig tervezett projekt keretében az együttműködő partnerek áttekintik a természetközeli óvodai működés (pl. infrastruktúra, higiénia, főzés, kockázatok kezelése, pedagógia stb.) jellemzőit, nemzetközi tapasztalatait, és törekszenek a tagországok jogszabályi környezeteinek megengedő-támogató irányú megváltoztatására.

Egyesületünk ezzel párhuzamosan 2018 végén kezdeményezte a meglévő hazai kezdeményezések összefogását, szakmai és érdekvédelmi együttműködését. 2019 május 3-ától (erdei óvodák világnapja) „Összefogás a természetközeli nevelésért” néven országos együttműködés indult meg e nevelési forma népszerűsítése érdekében.

A TERMÉSZETKÖZELI ÓVODA az óvodai nevelés egyik formája, amit hangsúlyosan a szabadban, természeti környezetben folytatnak. Rendkívüli időjárási körülményektől eltekintve, a nevelők arra bátorítják a gyerekeket, hogy játsszanak, szabadon fedezzék fel és tapasztalják meg az őket körülvevő természeti környezetet.

A természetközeli (vagy erdei) óvoda sokféle néven ismert hazánkban és a nagyvilágban is. Angolul a forest kindergarten, német nyelvterületen inkább a Waldkindergarten vagy a Naturkindergarten kifejezésekkel illetik.  Bár különböző megvalósulási formái vannak, közös jellemzőjük az élő természeti környezetben (pl. erdő, park, kert, tanya, udvar stb.) való tartós jelenlét, ami tudatos kilépést jelent napjaink mesterséges épített környezetéből. Ez a gyakorlatban szinte időjárástól függetlenül valósulhat meg és szükség esetén, illetve a napi ritmus szerint, fedett menedék biztosít a gyermekeknek megfelelő védelmet.

A nemzetközi tapasztalatokról lásd bővebben összefoglaló oldalakon:

https://de.wikipedia.org/wiki/Waldkindergarten
https://en.wikipedia.org/wiki/Forestkindergarten

Kapcsolat (FANE): Kovács Zoltán – falusiwaldorf@gmail.com
Összefogás a Természetközeli Nevelésért – termeszetkozeliovi@gmail.com