Kicsi Szép Tanya

Farm-alapú Nevelésért Egyesület alapító és munkatársi köre, közössége a pilisszentiváni Almáskerten túl, Gödöllőn a Kicsi Szép Tanyán végzi a kísérleti pedagógiai-közösségi munkáját a farm alapú nevelés gyakorlatában.

Korunk gyermekeinek szüksége van a földdel, a természeti világgal való mélyebb kapcsolatra az egészséges fejlődéshez, amelyben a természet ritmusaiba ágyazottan, a föld, a növények, az állatok, a tevékeny, alkotó emberek folyamatos jelenlétéből fakadnak tevékenységek, és ezekből életszerűen adódnak a tanulási folyamataik.

Mit csinálunk?

Olyan nevelési életterek, nevelési életközösségek életre hívásával kísérletezünk, ahol az emberek a kisgyermektől a felnőttig járhatják az útjukat a teremtett lénytől a teremtő lényig.