Küldetésünk

“Megfelelő környezetben a gyermek gyógyítja önmagát.” Rudolf Steiner

Korunk gyermekei “üzeneteinek” megértése és kutatása; a farm alapú nevelés gyakorlata, kutatása és terjesztése.

Hogyan csináljuk?

Úgy gondoljuk, hogy ha a jövő kihívásaival szembe akarunk nézni, akkor ahhoz szükséges hogy

-a megszerzett antopozófiai tudás és élettapasztalatot rendszerezzük, mélyítsük,
-valódi tudást szerezzünk a gyermek, az ember szellemi fejlődéséről,
-a fejlődő ember és a természeti világ teljességének érzékelésére szolgáló képességeket fejlesszünk,
-kéréseket, sejtéseket megfogalmazzunk, tudatunkba emeljünk,
-a különböző életterületről érkező emberekkel való szellemi munka útján új felismerésekhez jussunk
-az emberi, természeti és technikai világra vonatkozó ismereteinket szélesítsük

Milyen feladatot jelent is ez számunkra?

A szellemi-természeti világgal való kapcsolatunk tudatos alakítása.

Ugyanakkor a A XXI. század embereként -a technikai világra vonatkozóan is kialakítsuk egészséges, megalapozott viszonyulásunkat.

Támogassuk korunk gyermekeit abban, hogy az egyre korábban ébredő értelmi képességek, tudatosságuk kibontakozásához elegendő és egészséges testi-életerőkkel és szociális képességekkel rendelkezzenek.


Értékeink

Természet – Élet – Művészet – Ember egysége

-Nevelő környezet – Nevelési életté
-Fiatalító, megújító erőkkel dolgozni a gyerekekkel és a földdel egyaránt
-“Szükségletekből életszerűen”

Akarati nevelést szeretnénk megvalósítani természetközeli módon, közös tevékenységek, munka útján, közösségi formában.

-“Részt veszek benne, tehát vagyok.”

Célunk, hogy a gyerekek képesek legyenek holisztikusan, összefüggésekben szemlélni a világot, melyben élnek.Kerüljenek olyan környezetbe. ahol megragadhatják és tapasztalhatják az élőt, az életösszefüggéseket. Szerezzenek valós élményeket a valósi minőségekről, ismerjék meg táplálékaink valódi ízét. Éljék át a világot individuálisan és közösségi létben.

-Kutatás – megfigyelés – új pedagógiai tapasztalatok
-Közösség: Felébreszteni saját énünket a másik által

Új szociális formák: A közös munka során az egyének és közösségek olyan új együttműködési, tanulási-fejlődési formáit keressük, ahol a tanárok, munkatársak, szülők aktívan vesznek részt a közösség életében és együtt teremtik meg a jövő új közösségének lehetőségeit, olyan nevelési teret, amely szellemi kutatóműhelyekből, padagógiai, kulturális, szociális és gazdasági tevékenységeket folytató egységekből felépülő hálózat tagjaként működik, és a kor pedagógiai, szociális, gazdasági és egyéb kihívásaira felelni képes.