Legyél Te is korunk gyermekeinek segítője!
Felajánlásod lehetővé teszi a megfelelő út megtalálását.
Támogasd kísérleti pedagógiai programunkat adód 1%-ával!

Hogyan ajánlhatod fel adód 1+1%-át?

Idén is tudsz rendelkezni a személyi jövedelemadód 1+1%-áról, amit az adóbevallástól függetlenül is meg tudsz tenni, legkésőbb 2024. május 20-ig.

A nyilatkozat elektronikusan és papír alapon (postán keresztül vagy személyesen) is benyújtható.

A benyújtás különböző formáiról részletesebb tájékoztatást a NAV oldalán találhatsz: ez a friss link:

https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2024-ben/11-os-rendelkezes-2024-ben

A rendelkező nyilatkozatot legegyszerűbben itt töltheted ki:

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

Fontos, hogy a 2024. május 20 -i határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezel befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról, a rendelkezés már érvénytelen lesz.

Töltsd ki rendelkező nyilatkozatod az alábbi szerint:

Farm-alapú Nevelésért Egyesület

adószám: 18753789-1-13

Ha megengeded, hogy neved, címed és e-mail címed mi is megkapjuk, kérjük, x-eld be a jogosult nyilatkozaton a négyzetet, hogy az adatokat megküldje. Ennek segítségével mi megköszönhetjük Neked személyesen is az 1%-ot és tájékoztathatunk, hogy ezt mire fordítottuk.

SZÁMÍTUNK RÁD!


Kedves Barátok, Érdeklődők!

2023. május 5-7. között
8. alkalommal került megrendezésre
a „Föld és Gyermek”
szakmai konferencia és műhelymunka
rendezvényünk.

Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével, adományával, munkájával vagy figyelmével támogatta az esemény megtartását.

Szeretnénk mindazok számára is elérhetővé tenni egy rövid visszatekintést a konferencián történtekről, akik bár nem tudtak ez alkalommal velünk lenni, de érdeklődnek a konferencia témái iránt.

Az idei konferencián és műhelymunkán azon dolgoztunk, hogy mi felnőttek hogyan tudjuk önmagunkat, közösségeinket „megfelelően alakítani”, hogy korunk gyermekei a jövő éber és cselekvő polgáraivá válhassanak.

Konferenciánk idén a „10 év a gyermekkor védelmében” programsorozat második állomásaként került megrendezésre, amelyen ismét a farm- és tevékenységalapú pedagógia kérdéseit jártuk körül. Programonként mintegy 60-80 résztvevő látogatott el a rendezvényre szerte az országból, köztük tucatnyi értéktárs, hasonló irányokban tevékenykedő kezdeményezésből.

A konferencia meghívott előadója Peter Guttenhöfer már harmadszor járt egyesületünk meghívására Magyarországon. „Föld és Ember evolúciója” címmel tartott előadásában történelmi visszatekintésben mutatta be az ember fejlődését a természeti világgal való kapcsolatában. Rámutatott, hogy a mai ember kapcsolata erősen meggyengült mind a szellemi-, mind a természeti világgal, gyermekeink a négy fal közé, iskolatermekbe zárva absztrakt ismereteket magolnak. Ezért sokan halott, romboló gondolatokkal hatnak a világra, nem élik át a környező élő világgal való összetartozásukat. Épp ezért a gyakorlati életben hasznosítható képességeket kell kifejleszteni a gyermekben, valós tevékenységeken alapuló hiteles mintákkal körül venni, amiket megfigyelhet és követhet; olyan nevelési teret biztosítani számára, ahol szabadon nevelheti önmagát, kibontakoztathatja szunnyadó képességeit. A tevékenység-alapú pedagógia a gazda, a tanár, a gyógyító együttműködésére épül. Az előadást élénk beszélgetés követte, amelyen felvetődött, hogy nem csupán az elhunytakkal, hanem a még meg sem születettekkel való kapcsolat kialakítása is fontos.

A frontális előadást és beszélgetést másnap műhelymunka követte, melyen kiscsoportokban igyekeztünk felidézni a legfontosabb gondolatokat és megfogalmazni kapcsolódó kérdéseinket, amelyek leginkább az önzetlenség, az individuális és a közösségi út kapcsolódásai, a Föld és az ember gyógyításának témái köré rendeződtek.

Ebéd után négy helyszínen nyílt lehetőség valamilyen „tevékenység” gyakorlására. A konferenciának helyet adó Gödöllői Waldorf Iskola iskola-kertjében, a Diverzitás Alapítvány szociális kertjében, a Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda kísérleti projektjeként működő Mocorgó természetközeli környezetében, valamint a Zsámboki biokertben. Komposztálás, preparátum készítése és szétszórása, palánták kiültetése és hasonló tevékenységek gyakorlásában szerezhettek a résztvevők konkrét tapasztalatokat.

Peter Guttenhöfer „A végtagok szellemmel való áthatása” címmel folytatta előadását, elsősorban a tevékenység-alapú pedagógia módszerei felé terelve a jelenlévők figyelmét. Utalt arra, hogy az emberi végtagok szabad mozgásúak, nyitottak a fejlődésre. A kéz is embrionális állapotban van még, így a szabadság szerveként is tekinthetünk rá, hiszen felszabadulva a járás kötöttsége alól sok mindenre használhatjuk. Érdekes módon a német „Handlungspedägogik” szó jól kifejezi a kéz és a tevékenység szoros összetartozását. Az alapképességeket elsajátítani törekvő gyermekek részére nem az oktatás az, ami előrevivő, hanem hiteles minták biztosítása. Olyan beszéd, ami mond is valamit, nem csak puszta fecsegés; hasznos és nem értelmetlen cselekvés – egyszóval valós és igaz tevékenységek. Az előadást fórum-beszélgetés váltotta, majd a vacsora után zene és táncház zárta a napot.

Utolsó napon „Minden nevelés önnevelés – A gyermek is önmagát neveli” címmel tartotta a német előadó befejező előadását, melyben a gyermek fejlődésének, felnőtté válásának útját mutatta be, külön kiemelve a kamasz- és fiatal felnőttkor kihívásait. Felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyire helytelen az, amikor éppen az első ún. Holdkapu idején, mondhatni „természetellenes módon” a fiatalokat az „érettségi” megmérettetése elé állítjuk, elvonva a figyelmüket attól, ami igazán lényeges lenne, hogy szabadságukat megélve megismerjék a világot és önmagukat, hogy rátaláljanak saját útjukra. Ezen az úton a pedagógus is csak kísérő lehet, akinek a „jövő-karmája” találkozik a gyermek „múltból hozott karmájával”. Nevelőként nem az a helyes kérdés, amit fel kell tenni, hogy „Hová mész?” – mert ezt rá kell hagyni, hanem inkább a „Ki vagy Te?”. Segíteni őt önmaga és a világ megismerésében, amelynél valójában az önnevelés az, ami igazán fontos. A megismerési folyamatban magának az iskolának a szerepét is újra kell gondolnunk. Eredetileg maga a szó is azt a jelentést hordozta, hogy az iskolában tanuló és tevékenykedő a természetben végzett munka kényszere alól mentesül, hogy a felszabaduló idejében („Muße“) képességei kibontakozásán dolgozhasson. Vagyis a szabad tér és idő biztosítása a lényeg, nem pedig az iskolai követelmények sokasága (mint pl. a tankötelezettség is). A tevékenység-alapú pedagógia szerint nem „mindentudó” tanárokra, hanem sokkal inkább hiteles emberekre van szükség, akik nem „bemutató jelleggel” hanem valóságban végzik munkájukat. Ennélfogva a gazda, vagy egy mesterember legalább annyira fontos nevelője lehet a gyermeknek, mint maga a pedagógus. Az előadó ismét utalt Rudolf Steiner 1919-ben tartott néppedagógiai előadásaira, amelyekben hangsúlyozta, hogy korunkban egy gyakorlati ismereteket nyújtó „általános emberképzés” lenne már valójában időszerű.

A három napos konferencia (melynek az előadások mellett műhelymunka és fórumbeszélgetés, kerti munka és művészi tevékenység (euritmia, ének) is része volt), a résztvevők visszatekintésével zárult, amikor minden jelenlévő elmondhatta, mi az, amit értékként felvett magába és tovább tud vinni saját nevelési terébe. A konferencián tucatnyi kapcsolódó kezdeményezés képviselte és mutatta be magát szerte az országból. Mindenki számára világossá vált, hogy mennyire fontos e kezdeményezések rendszeres találkozása és együttműködése, amit egyesületünk a jövőben is támogatni szeretne.


Támogató, együttműködő partnereink:

A Gödöllői Szabad Waldorf Óvoda Kísérleti Projektje, Mocorgó

A kísérleti projektünk immár 5 éve fogadja a gyerekeket, természetközeli környezetben, ahol az óvodások a lehető legtöbbet lehetnek, játszhatnak a természetben, szabadon gyakorolhatják a nagymozgásokat. 

Az erdő szomszédságában, gyümölcsfáink és veteményes kertjeink között, természetes fényben és zajhatások nélkül vagyunk itt vegyes életkorú gyerekekkel sárban, esőben, hóban, melegben — s mindenben megtaláljuk a szépséget, az értelmet, az örömöt! Mi, pedagógusok ház körüli, és házi munkákat, kerti munkákat, azaz igazi, valóban hasznos, értelmes tevékenységeket végzünk. 

Heti ritmusunkban szerepelnek művészeti tevékenységek, séták is. Meggyőződésünk, hogy ha megfelelő környezetben, élő folyamatokban, tevékenységekben lehetnek a gyerekek, akkor a lehető legegészségesebbek lesznek testi, lelki és szellemi szinten.

Honlap: http://mocorgokozossegek.hu/

A konferencia résztvevőket a következő munkákkal várják:

  • magaságyás építése, feltöltése (ágak összeaprítása, komposzt rostálás, trágya hordás, stb)
  • napraforgó pástétom készítése
  • tégla járda készítése

Diverzitás Alapítvány

A Diverzitás Alapítvány Gödöllőn és térségében dolgozik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci esélyegyenlőségéért. 2019 óta működtetnek szociális kertet, amely munkalehetőséget és fejlesztési lehetőséget biztosít több, fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű munkatársnak. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem területén, Gödöllő központjában található, ökológiai művelésű SZIA kert egyúttal közösségi térként, tanulóhelyként működik a városlakók és az egyetemisták számára, önkéntes napokkal, biokertész képzésekkel, családi rendezvényekkel. Az alapítvány emellett kertterápiás képzés kidolgozásában vesz részt egy nemzetközi projekt keretében.

Honlap: https://diverzitasalapitvany.hu/

A konferencia résztvevőket a következő munkákkal várják:

  • Gyomlálás,
  • Ágyás előkészítés
  • Komposzt rostolás

Gödöllői Waldorf Iskola (a konferencia helyszín)

Útban a farmiskola felé: https://www.youtube.com/watch?v=9tTDThCjyow

Honlap: https://waldorf-godollo.hu/

A konferencia résztvevőket a következő munkákkal várják: ágyás előkészítés, vetés, gyomlálás

Zsámboki Biokert (a konferencia helyszínétől kb. 20 kilométerre található)

Szenvedélyünk a földművelés.

Szenvedélyünk megtalálni a kapcsolatot a természettel és az emberekkel.

Minden erőfeszítésünkben ez az idea tükröződik:

tisztelet a természet iránt – tisztelet egymás iránt.

Honlap: https://www.zsambokibiokert.hu/

A konferencia résztvevőket a következő munkákkal várják: farmlátogatás, gyomlálás, kapálás, palánta kiültetés.


Kedves Barátok, Érdeklődők!

2023. május 5-7. között
8. alkalommal kerül megrendezésre
a „Föld és Gyermek”
szakmai konferencia és műhelymunka

Az idei konferencián és műhelymunkán azon dolgozunk, hogy mi felnőttek hogyan tudjuk önmagunkat, közösségeinket „megfelelően alakítani”, hogy korunk gyermekei a jövő éber és cselekvő polgáraivá válhassanak.

Ahogy a gyermeknek vissza kell adnunk a lehetőséget a Föld négy természeti birodalmával való szoros összekapcsolódásra, úgy a felnőtteknek is szükségük van a Föld természeti birodalmaihoz való „újra-kötődésre“ – mondta a legutóbbi konferencián Peter Guttenhöfer. Ez az „újra-kötődés” csak egy olyan kiteljesedett élet- és nevelési környezetben lehetséges, ahol a gyermek önnevelően tud létezni és kiteljesedni; azáltal, hogy dolgozik, külső fizikai és belső munkát is végezve; alkot, a művészeteknek aktív művelője is, és olyan felnőttek veszik körül, akiknek van bátorságuk a szellemmel áthatott cselekvéshez, és a közösségben való teremtő tettekhez.

Részvétel, regisztráció:

Szeretnénk, ha az találkozó ezúttal is közös hordozással valósulna meg, ezért a program költségeihez szükséges anyagi feltételek  biztosításához közösségi finanszírozás keretében gyűjtünk támogatást az Adjuk Össze felületén.

https://adjukossze.hu/kereses/?kulcsszo=Farm-alap%C3%BA%20Nevel%C3%A9s%C3%A9rt%20Egyes%C3%BClet


Kedves Barátaink!

Szeretettel hívunk benneteket A Farm-alapú nevelésért Egyesület 3-as eseménysorozatára, melynek címe:

10 ÉV A GYERMEKKOR VÉDELMÉBEN. 

Célunk továbbra is az, hogy meghalljuk korunk gyermekeinek üzenetét és megtegyük, ami tőlünk telik azért, hogy nevelésük szükségleteiknek megfelelő környezetben és tanulási folyamatok mentén történhessen. Eddigi munkánk 3 nevelési helyszínre vitt bennünket: a pilisi régióba, Gödöllőre és a Balatonfelvidékre. 

Ezek a helyek és közösségeik adnak otthont eseménysorozatunk három különböző témájának. 

2023. 04.15-én Piliscsabán az Almáskertben Kalákán vehettek részt, ahol a tevékenység-alapú farm-pedagógia kitágított nevelési terét mutatjuk be.

2023. május 5-7-ig Gödöllőre, a 8. Föld és Gyermek Konferenciára hívunk Benneteket, ahol Peter Guttenhöfer tapasztalatait is hallhatjuk. 

2023. július 1-2-án Hegyesden a Közösség-alakítás folyamatairól beszélgetünk.

Szeretettel várunk benneteket!

Szép tavaszi napokat kívánva, 

a Szervezők nevében is, 

Rostás Eszter